Get Adobe Flash player

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Regulamin wycieczek szkolnych

Uroczyste nadanie imienia Szkole Muzycznej I Stopnia w Siennie

12 października 2023 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Szkole Muzycznej I Stopnia w Siennie oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru. Szkoła zyskała patrona, którym jest Jan Chorosiński - założyciel pierwszego Ogniska Muzycznego w Siennie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: synowie patrona - prof. dr hab. Andrzej Chorosiński, Pan Łukasz Chorosiński oraz wnuk - Pan Michał Chorosiński wraz z rodziną, Wójt Gminy Sienno – Pan Mariusz Strąk, Poseł na Sejm RP – Pani Anna Kwiecień, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Rafał Rajkowski, starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej – Pani Agnieszka Weiner.

O godzinie 11 rozpoczęła się Msza Święta, w której udział wzięli zaproszeni goście. Mszę uświetniła Orkiestra Dęta z Sienna oraz skrzypaczka wraz ze scholą. Po Mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru przez księdza kanonika Andrzeja Cieszkowskiego oraz przekazanie go na ręce Dyrektora Szkoły Muzycznej – Pana Pawła Garbalskiego. Następnie Dyrektor przekazał sztandar na ręce uczniów Szkoły Muzycznej. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru, po czym nastąpiło ślubowanie uczniów. Uroczystość została poprowadzona przez Panią Paulinę Kopeć. Na koniec mszy ksiądz udzielił błogosławieństwa zgromadzonym. Później rozpoczął się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych wraz z orkiestra dętą – sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Włodzimierza Sedlaka w Siennie, sztandar Szkoły Podstawowej im. Teofila Banacha w Siennie, sztandar Zespołu Szkół Technicznych im. ks. Stanisława Domańskiego w Siennie, sztandar Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Jaworze Soleckim, a na czele sztandar Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie im. Jana Chorosińskiego.

Na salę koncertową uroczyście został wprowadzony sztandar. Wszyscy zgromadzeni wraz z chórem odśpiewali hymn państwowy. Po pieśni nastąpił długo wyczekiwany moment – odsłonięcie tablicy i złożenie kwiatów przez delegację uczniów w miejscu pamięci patrona. Po powrocie na salę koncertową nastąpiło oficjalne przywitanie przybyłych przez Dyrektora Szkoły Muzycznej oraz Wójta Gminy Sienno. W dalszej części synowie Jana Chorosińskiego oraz inni ważni goście wygłaszali przemowy na temat samego patrona oraz historii założenia przez niego ogniska muzycznego. Głos zabrał także Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Czesław Sieczka. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważne dla miejscowej społeczności jest istnienie szkoły muzycznej, która kontynuuje trud edukacyjny rozpoczęty przez Jana Chorosińskiego. Podczas uroczystości zostały przekazane upominki dla Szkoły i Dyrekcji od gości w ramach podziękowania za zaproszenie i pamięć o zmarłym już Patronie. Po części oficjalnej zaczęła się część artystyczna, w trakcie której najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje talenty.

To był ważny dzień nie tylko dla uczniów i Dyrekcji Szkoły Muzycznej I Stopnia, ale także władz i mieszkańców naszej gminy.

Regulamin rekrutacji do LO 2024/2025

Organizacja egzaminu maturalnego 2024

Będzie jeszcze piękniej

Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie stała się faktem.  Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 8 marca 2023 roku, w siedzibie szkoły, przez Wójta Gminy Sienno Pana Mariusza Strąka i wykonawcę Pana Mirosława Kłódkę – właściciela firmy Kłódka-Handel. To bardzo duża inwestycja w infrastrukturę szkolną w gminie Sienno. Budynek ZSO zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a odnowiona elewacja będzie pięknie skomponowana z nowo wybudowaną  Szkołą Muzyczną. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane ze środków: rządowych – w ramach „Polskiego Ładu”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz własnych Gminy Sienno.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne 2022

Świąteczny Kiermasz Rozmaitości

Regulamin stołówki szkolnej

Podkategorie