Get Adobe Flash player

Pismo MPWIS ws. badań SARS-Cov-2 w placówkach oświatowych

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Czytaj więcej...

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-22

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP

Program Wychowawczo-Profilaktyczny LO

Statut LO