Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Czesław Sieczka złożył serdeczne życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły i wręczył nagrody szczególnie wyróżniającym się nauczycielom. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły z okazji ich święta. W tym dniu uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej przystąpili do uroczystego ślubowania i pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły w obecności

Dyrekcji, wychowawców, rodziców oraz koleżanek i kolegów z klas drugich i trzecich. Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia.
Pani dyrektor Ewa Kowalska złożyła wszystkim pierwszakom życzenia samych sukcesów w nauce oraz tak wspaniałego zachowania w szkole jak podczas uroczystości ślubowania, aby zawsze godnie reprezentowali dobre imię naszej szkoły.
Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wspaniały program artystyczny. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Za swój występ otrzymali gromkie brawa, a w nagrodę otrzymali dyplomy „Pasowania na ucznia” oraz drobne upominki od Samorządu Szkolnego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk, który z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i wręczył piękne kwiaty.