PATRONOWI W DOWÓD PAMIĘCI

„Pamięć o przeszłości

 oznacza zaangażowanie w przyszłość. ”-   Jan Paweł II

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej  w Siennie od 2015 roku cyklicznie organizuje  Konkurs Wiedzy o szkole i Patronie.  Celem przedsięwzięcia jest utrwalanie, pogłębianie i promowanie wiedzy o Patronie,  poznawanie przez uczniów  historii  swojej szkoły.  Ważnym aspektem jest również kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w jej życiu, a zarazem tworzenie  tradycji  oraz podnoszenie świadomości lokalnej z nadzieją, że „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

 Powyższe cele przyświecały   tegorocznemu konkursowi   zorganizowanemu  1 października  2019 roku  we współpracy z bibliotekarką szkoły podstawowej.  Uroczystego otwarcia  V edycji   dokonała pani dyrektor Ewa Kowalska .  Do konkursu  przystąpiło 11 uczniów z  klas IV- VIII.  Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o szkole i Patronie na poziomach  klas :  IV- VI  i VII – VIII.

 

Najlepsze wyniki w kategorii klas IV-VI uzyskali :

  • Cukierska  Julia  kl.  Vb     - I miejsce
  • Cukierska  Daria kl. Vb       - II miejsce
  • Niewadzi  Szymon kl. VIa    - III miejsce
  • Sitek Klaudia    kl. IV – wyróżnienie

 

  Laureatami  w kategorii klas VII – VIII  są :

  • Przydatek  Adrian  kl. VIIIa
  • Żabicka  Zuzanna    kl. VIIIa

 

Samorząd Uczniowski składa podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu , życząc sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Dziękuje Dyrekcji  ZSO  w Siennie za pełnienie honorowego patronatu  nad  tym przedsięwzięciem.

 

 

Opiekunka SU PSP w Siennie D. Herman