Rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. W uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym uczestniczyli  uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, dyrekcja. Następnie zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zebranych powitała pani wicedyrektor  Marzena Czerwonka. W uroczystości wziął udział wójt gminy Sienno pan Mariusz Strąk.

W przemówieniu inauguracyjnym pani wicedyrektor mówiła  o podjęciu  nauki w  pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącym  przez uczniów z dwóch roczników tj. po ósmej klasie szkoły podstawowej i po trzeciej klasie gimnazjum w związku z wprowadzoną reformą edukacji. Poinformowała o zrealizowanych w czasie wakacji zadaniach gospodarczych mających wpływ na  komfort nauki w naszej szkole.

Pogratulowała nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, podziękowała panu wójtowi  za bardzo dobrą współpracę i wsparcie przy realizacji zadań gospodarczych szkoły oraz życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych wyników w nauce, zaś nauczycielom osiągnięć w pracy zawodowej.

Następnie głos zabrał pan Mariusz Strąk - wójt gminy Sienno. Powiedział o przyszłych planach związanych z kontynuacją budowy  obiektu Szkoły Muzycznej I stopnia.  Życzył uczniom  samych najlepszych ocen w szkole, rodzicom dumy z ich dzieci, zaś nauczycielom  wytrwałości i satysfakcji w pracy.