Get Adobe Flash player

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do rodziców

Poniżej treść listu:

Czytaj więcej...

Planowane trasy dowozów uczniów

Poniżej znajdują się planowane trasy dowozu uczniów:

Czytaj więcej...

Zaczynamy rok szkolny 2021/2022

ROZPOCZĘCIE

 ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych uczniów oraz przewidywaną  pogodę, informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2021 roku o godz. 9:15 w pracowniach lekcyjnych przyporządkowanych poszczególnym klasom. Przydział pracowni umieszczony zostanie przy wejściach do budynku szkolnego.

Przypominamy o konieczności stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz procedur obowiązujących w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

W tym dniu odwozy dzieci we wszystkich kierunkach o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje dotyczące dowozu  uczniów do szkoły zamieścimy 31 sierpnia 2021r. po uzgodnieniu szczegółów z przewoźnikiem.

 

 

                                                      Dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego w klasach IV-VIII

25 czerwca zakończył się rok szkolny 2020/2021. Był to wyjątkowy, zdominowany przez pandemię rok. Po uroczystej mszy św. uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie zebranych powitał  Pan dyrektor ZSO Czesław Sieczka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan wójt Mariusz Strąk oraz Pani dyrektor Ewa Kowalska.

Czytaj więcej...

Koniec roku szkolnego 2020/2021 w klasach 1-3

25 czerwca 2021r. uczniowie klas I – III, rodzice, nauczyciele i Dyrekcja spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Pani dyrektor Ewa Kowalska przywitała wszystkich bardzo serdecznie i podziękowała za całoroczną pracę, za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w naukę. Uczniowie wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem odebrali z rąk Dyrekcji naszej szkoły świadectwa i nagrody książkowe. Zostali także nagrodzeni najlepsi czytelnicy.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Sandomierza

16 czerwca 2021 roku uczniowie klas IVa, IVb i V wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza, miasta królewskiego, malowniczo ulokowanego na siedmiu wzgórzach nad Wisłą, nazywanego często „Małym Rzymem”. Uczniowie odbyli rejs statkiem po Wiśle, poczuli niepowtarzalną atmosferę i klimat dającej się tu odczuć przeszłości podczas zwiedzania miasta. Mogli zobaczyć Zamek Królewski, Bazylikę Katedralną Narodzenia NMP, Ratusz, Bramę Opatowską, przejść Furtą Dominikańską zwaną Uchem Igielnym.

Czytaj więcej...