Get Adobe Flash player

Zarzadzenie Dyrektora Szkoły Muzycznej

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

 

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie

z dnia 27.08.2020r.

w sprawie  wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania

i przeciwdziałania COVID- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Obowiązuje od 1 września 2020r.

Czytaj więcej...

Procedury bezpieczeństwa w SM

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w SM

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

w

Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie

 

1 września o godz. 16:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego

tylko  dla klas I

 

sala 11 – dział dziecięcy p. Anna Cender

sala 14 - dział młodzieżowy p. Magdalena Wykrota

 

Pozostali uczniowie kontaktują się ze swoim nauczycielem przedmiotu głównego, po uzyskaniu informacji o terminach zajęć teoretycznych.

 

Plan zajęć teoretycznych pojawi się na stronie 1 września.

Przyjęci do Szkoły Muzycznej

Lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie:

1. Alicja Jamka

2. Zuzanna Marzec

3. Barbara Konarska

4. Kacper Pucułek

5. Albert Dutkowski

6. Anna Rutkowska

7. Bartosz Kręcisz

8. Kornelia Kołodziejska

9. Marta Mróz

Odbiór Świadectw

Odbiór świadectw dyplomowych uczniów kończących Szkołę Muzyczną I stopnia w Siennie odbędzie się 26 czerwca  od 11:00 – 14:00.

Pozostałe świadectwa do odbioru w miesiącu wrześniu.

W nagłych wypadkach jest możliwość odebrania świadectwa po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Szkoły Muzycznej.

Termin badania predyspozycji muzycznych

Drodzy Rodzice!!!

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów oraz termin badania predyspozycji muzycznych. W związku z zaistniała sytuacją, oraz stosując się do przepisów Ministra Zdrowia dot. zasad bezpieczeństwa w związku korona wirusem, zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności.

Kandydaci będą wchodzili wejściem bocznym i tylko z jednym członkiem rodziny (rodzic lub prawny opiekun). Każda osoba musi posiadać maseczkę. Dozownik z płynem dezynfekującym do rąk znajduje się przy wejściu do budynku.  Kandydatów będzie wpuszczała do budynku wydelegowana osoba. Po przesłuchaniu kandydaci udają się od razu do wyjścia.

Czytaj więcej...