Get Adobe Flash player

Protokół z Egzaminów Wstępnych

Protokół z Egzaminów Wstępnych
przeprowadzonych w  dniach 20,21 maja 2019 roku
dla kandydatów Szkoły Muzycznej I stopnia Siennie

 Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej w Siennie na rok 2019/2020

Czytaj więcej...

Rekrutacja na nowy rok szkolny

„Nauczyciele ze Szkół Muzycznych szkolą się w Siennie”

Już po raz drugi Centrum Edukacji Muzycznej – Region Lubelski postanowiło  we współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Siennie zorganizować „Regionalne Warsztaty muzyczne dla nauczycieli i kierowników sekcji prowadzących zespoły kameralne w Szkołach Muzycznych I stopnia”. Dla naszej szkoły to wielkie wyróżnienie i zaufanie, jakim organ nadzorujący, reprezentujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego darzy naszą placówkę.

Czytaj więcej...

Kolejne sukcesy Szkoły Muzycznej w Siennie

W dniu 12 stycznia 2019 r. społeczność szkolna wzięła udział w „III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach”, gdzie chór szkolny otrzymał  wyróżnienie w kategorii chórów do lat 19, natomiast zespół instrumentalny zajął I miejsce  w kategorii zespołów do lat  15 otrzymując  Złoty Dyplom i statuetkę.

W dniach 1-2.03.2019 r. odbył się II Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. prof. Mirosław Niziurskiego w Kielcach. Wspaniała atmosfera oraz wysoki poziom wykonawczy uczestników konkursu, to jego główne atuty.

Czytaj więcej...

Muzyka jest dla wszystkich!!!

Oprócz angażowania się w akcje charytatywne m.in. „Szlachetna paczka”, i serie audycji klasowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie wraz z Nauczycielami naszej szkoły przygotowali szereg koncertów, które miały miejsce nie tylko w murach szkoły, ale i na zewnątrz.

16 grudnia 2018 r. nasza szkoła promowała się w kościele św. Zygmunta w Siennie.

Czytaj więcej...

Wielki koncert świąteczny

W dniu 21 grudnia 2018 r. cała społeczność Szkoły Muzycznej I st. w Siennie wzięła udział w koncercie świątecznym na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie. Zgromadzoną publiczność, w tym przedstawicieli lokalnych władz i radnych gminy  przywitał Dyrektor szkoły p. Paweł Garbalski.

Czytaj więcej...