Get Adobe Flash player

Szkolenie Kadry SM

Choć Nauczyciele Szkoły Muzycznej to świetna i wyszkolona kadra pedagogów, to chętnie podnoszą Oni swoje kwalifikacje w innych dziedzinach. Dobrym przykładem jest tutaj ostatnie szkolenie z zakresu przepisów BHP i Pierwszej Pomocy, które odbyło się 3 lutego 2020r. w budynku naszej szkoły. Jak widać na załączonych zdjęciach Nauczyciele nie próżnowali.  

Drodzy uczniowie możecie się czuć bezpiecznie.

Czytaj więcej...

Wspólne kolędowanie w Szkole Muzycznej w Radomiu

22 stycznia uczniowie naszej Szkoły mieli zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w XVI Wieczorze Kolęd organizowanym przez nauczycieli p. Elżbietę Mikołajczyk i p. Iwonę Sosnowską Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Koncert ten jest już tradycją w którą w tym roku wpisała się również Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie. Stało się tak za sprawa p. prof. Reginy Kozakiewicz, która uczy również w Szkole Muzycznej w Radomiu. Nasi uczniowie grali na profesjonalnej scenie, w dużej sali koncertowej.

Czytaj więcej...

„Podróże z muzyką...”

Szkoła Muzyczna uczy dzieci i młodzież świadomego i aktywnego odbioru kultury. W ramach tej nauki Szkoła zorganizowała wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na spektakl „Dziadek do orzechów”. Kierownikiem wycieczki była p. Anna Cender, która podczas podroży w ciekawy sposób przedstawiła treść libretta baletu „Dziadek do orzechów” oraz postać samego kompozytora. Uzupełnieniem wiedzy były wiadomości z zakresu właściwego zachowania się w miejscach kultury: teatr, muzeum, itp.

Czytaj więcej...

Kolejne sukcesy Szkoły Muzycznej...

16 grudnia w Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach odbył się VI Międzyszkolny konkurs wiedzy o kompozytorach tym razem tematem konkursu było: „ Życie i twórczość Stanisława Moniuszki”. Konkurs składał się z dwóch części słuchowej i teoretycznej. W części słuchowej uczniowie musieli odgadnąć poprawnie tytuł prezentowanego utworu. Część teoretyczna dotyczyła życia i twórczości samego kompozytora. Wśród laureatów konkursu znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Wiktora Turczyńska i Julia Sitek. Obie zdobyły wyróżnienia. Uczennice przygotował p. Mateusz Wiśniewski.

Czytaj więcej...

Koncert Świąteczny w Szkole Muzycznej

Boże Narodzenie to czas odpoczynku, radości i wspólnych spotkań i właśnie takie spotkanie miało miejsce 13 grudnia w Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie. W dniu tym odbył się Koncert Świąteczny połączony z kiermaszem ozdób bożonarodzeniowych.

W śród zaproszonych gości znaleźli się Pan Wójt Mariusz Strąk wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sienno, Przewodniczący Rady Gminy p.Roman Markiewicz, Dyrektorzy placówek wchodzących w skład i sąsiadujących z Gminą, lokalni przedsiębiorcy, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, rodzice oraz rodziny naszych wspaniałych młodych artystów.

Czytaj więcej...

Seria audycji klasowych

Na  przełomie listopada i grudnia wnętrze Szkoły Muzycznej I stopnia  w Siennie rozbrzmiewało różnorodną muzyką.  Odbyła się seria audycji klasowych, na których mogliśmy usłyszeć wykonania uczniów wszystkich klas instrumentalnych.  Audycje są dla uczniów i wychowawców niezwykle ważnym momentem, ponieważ sprawdzają umiejętności jakich uczniowie nabyli oni  podczas nauki. Mają również na celu nauczyć uczniów przezwyciężać własne słabości, strach przed występami przed publicznością oraz tremę, która tak często towarzyszy młodym muzykom podczas występów.  

Czytaj więcej...