Get Adobe Flash player

Czasowa organizacja nauczania w Szkole Muzycznej

 Zarządzenie nr 16/2020

 

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie

z dnia 20 października 2020r.

 

W sprawie czasowej organizacji nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie obowiązującej od 26.10 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Na podstawie:

 

–   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględniona zmiana: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830

 

 

Zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Wprowadza się nauczanie hybrydowe od 26 października 2020  do odwołania - nauczanie zdalne dla zajęć teoretycznych zgodnie z obowiązującym planem lekcji, który będzie obowiązywał naprzemiennie dla poszczególnych cykli kształcenia.  Zajęcia gry na instrumencie prowadzone są systemem stacjonarnym.

 

Przywraca się zasady zdalnego nauczania obowiązujące od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania