Get Adobe Flash player

Rada Rodziców - informacja

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Sugerowana kwota to 120 zł. Płatności można dokonywać jednorazowo, bądź w dowolnych ratach, przez cały rok szkolny, u wychowawców klas, bądź w sekretariacie szkoły muzycznej.

Wpłata jest dobrowolna, jednak przypominamy iż wszystkie te środki przekazywane są dla naszych dzieci, tj.: zakup niezbędnych instrumentów, ich konserwację, organizację wydarzeń szkolnych, dofinansowanie wycieczek, nagród, konkursów etc. Jednocześnie informujemy, iż decyzją rodziców zebranych na spotkaniu dnia 9.09.2021r., aby było sprawiedliwie, wprowadzamy ograniczone dofinansowanie wycieczek, wpisowych na konkursy etc. dla dzieci, które nie uiszczają opłat na Radę Rodziców.

Prosimy o odpowiedzialne podejście do wpłat i aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w szczególności branie udziału w zebraniach.           

 

                                              Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Siennie

Nabór do sekcji Mażoretek

Szkoła Muzyczna w Siennie


ogłasza nabór do sekcji Mażoretek

Zapraszamy dziewczynki w wieku 12-16

Sekcja będzie reprezentować Orkiestrę Dętą w Siennie

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy w sekretariacie Szkoły Muzycznej

Czytaj więcej...

Plan zajęć teoretycznych p. Bartłomiej Danielewicz

Wywiad z tenorem - Ryszardem Wróblewskim

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w SM

„Koncertowo w Siennie”

22 sierpnia Orkiestra Dęta Sienno, w skład której wchodzą m.in. uczniowie Szkoły Muzycznej, na zaproszenie Wójta Gminy Sienno oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie wzięli udział w obchodach 105- lecia OSO w Siennie. Po uroczystej muzycznej oprawie Mszy Świętej, orkiestra na czele z kapelmistrzem Kamilem Węgrzyniakiem przemaszerowała pod budynek OSP w Siennie, gdzie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” podniesiono flagę na maszt.

Czytaj więcej...