Get Adobe Flash player

Informacja z otwarcia ofert styczeń 2017

Sienno, dn. 30.01.2017 r.

ZSOiP 26.1.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy ZSOiP w Siennie” do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

- oferta firmy KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,17 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta

- oferta firmy PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,17 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta.

W związku ze złożeniem przez Wykonawców ofert o jednakowej cenie Zamawiający na podst. art. 91 ust. 5 wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w terminie do dnia 21.01.2017 r. do godz. 10.00.

Oferty dodatkowe zostały otwarte o godz. 10.15.

- Oferta firmy PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,18 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta

- Oferta firmy KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,17 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta.

         Termin wykonania zadania: I.2017 do 31.I.2019

Ponadto informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 432.000 zł

 

Dyrektor ZSOiP w Siennie

Czesław Sieczka