Get Adobe Flash player

Informacja dla uczniów o sposobie organizowania nauki zdalnej

Drodzy Uczniowie, informujemy, że nauka zdalna, prowadzona przez nauczycieli ZSO w Siennie, odbywać będzie się przede wszystkim poprzez e-dziennik, ale także: e-maile, Messenger, facebook i telefonicznie.

Pozostaje stary rozkład zajęć lekcyjnych, który będzie obowiązującym od środy: 25.03.2020 r. Wskazane w planie oddziału godziny przeznaczone na określone przedmioty są czasem, w którym nauczyciel uczący jest do Waszej dyspozycji, zarówno telefonicznie jak i poprzez e-dziennik, ewentualnie inną ustaloną wcześniej formę komunikacji.

 

Macie obowiązek stosowania się do poleceń nauczyciela w miarę swoich możliwości.  Prace w e-dzienniku możecie przesyłać w dowolnym czasie danego dnia, zgodnie z zasadami higieny pracy i dostępnością urządzeń TIK.

Uczniowie realizujący Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny będą uczyć się według opracowanego przez nauczyciela uczącego systemu. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację IPET skontaktują sie z Waszymi rodzicami i wypracują właściwą strategię działań.

Sposoby oceniania i sprawdzania postępów edukacyjnych zostaną opracowane
w oddzielnym dokumencie i podane do Waszej wiadomości.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności związane z pracą zdalną należy niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę klasy.

O wszelkich zmianach dotyczących edukacji zdalnej będziecie informowani na bieżąco przez wychowawców klas.