Get Adobe Flash player

„ŚLADAMI PRZYDROŻNYCH KAPLICZEK”

Uczennice ZSO w Siennie wzięły udział w konkursie „Śladami przydrożnych kapliczek”, zorganizowanym przez Lipskie Centrum Kultury. Konkurs był częścią projektu „W sitowiu tradycji”. Miał na celu utrwalenie w fotografii kapliczek i krzyży przydrożnych, które są ważnym elementem lokalnego krajobrazu kulturowego. Szukając informacji o fotografowanych obiektach młodzież poznawała historię  i tradycję miejscowości, a często też swojej rodziny.

 Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 29 października 2019 r. Z 40 prac nadesłanych na konkurs 13 zgłosiły uczennice naszej szkoły. Siedem z nich zostało nagrodzonych. Były to: Julia Cukierska (kl. V), Aniela Broda (kl. VIII), Gabriela Sałapa (kl. VIII), Oliwia Bródka (kl. I LO), Małgorzata Prokop (kl. I LO), Andżelika Krakowiak (kl. I LO), Olga Skotarek (kl. I LO). Należy podkreślić, że fotografie oceniało profesjonalne jury, w składzie którego byli plastyk oraz artysta fotograf. Tym bardziej gratulujemy uczestnikom i nagrodzonym.