Get Adobe Flash player

Nadanie imienia GM (2)

27 października 2011- nadanie imienia naszemu Publicznemu Gimnazjum

OD DZIŚ - KSIĄDZ PROFESOR SEDLAK-  JEST TAKŻE NASZYM PATRONEM!

27 października 2011 odbyła się uroczystość nadania imienia ks. profesora Włodzimierza Sedlaka Publicznemu Gimnazjum w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie. Rozpoczęła ją msza św. koncelebrowana w intencji Patrona w kościele parafialnym w Siennie , której przewodniczył delegat ks.Biskupa Ordynariusza - ks. Krzysztof Badeński- diecezjalny wizytator religii.

Druga część uroczystości, już w ZSOiP, rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. Sylwetkę Patrona przestawił p. dyr. Czesław Sieczka. Akt nadania imienia odczytany został przez przewodniczącego Rady Gminy w Siennie p. Antoniego Ćwiklińskiego.


Ponieważ Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie nosi już nazwę ks. Profesora W. Sedlaka od 1992, zdecydowano, że LO i Publiczne Gimnazjum będą miały wspólny sztandar. I dlatego licealiści mogli przekazać go symbolicznie młodszym kolegom z Gimnazjum. Na ten właśnie sztandar uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych LO i PG.

Zwracając się do uczniów klas pierwszych, prowadząca uroczystość pani wicedyrektor Danuta Wojnar- Płaza ,życzyła im, aby w ciągłym poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy naśladowali ks. profesora Sedlaka, by czerpali wzór z jego pokory wobec Boga i ludzi i naśladowali jego otwartość wobec świata i jego niezwykłą ciekawość wiedzy. To przecież on powtarzał, że prawdziwie wielki jest tylko ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście z Radomia, Kielc, Skarżyska- Kamiennej,Lublina, władze samorządowe powiatu lipskiego i gminy Sienno. W swoich wystąpieniach podkreślali oni trafność wyboru Patrona- to przecież już druga szkoła w tym samym Zespole Szkół ma tego samego Patrona.

Program artystyczny przygotowany przez nauczycielki języka polskiego w LO i PG – Jolantę Wlazłowską i Beatę Górską był wyrazem wdzięczności dla ks. profesora i wszystkich zaproszonych gości.

Mottem spotkania były słowa ks. W. Sedlaka: „Dzieło moje, widzę, trwa i rozwija się dalej”

Poniżej przedstawiamy ciekawą galerię zdjęć z uroczystości: