Get Adobe Flash player

„Pączek dla Afryki”

W Tłusty Czwartek pomnażaliśmy dobro przez „pączkowanie”.

28-ego lutego nasza szkoła przystąpiła do misyjnej akcji charytatywnej Braci Kapucynów pt. „Wyślij pączka do Afryki 2019”, którzy w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie wspierają ubogich i potrzebujących pomocy.Celem tej akcji, prowadzonej przez Braci Kapucynów od wielu lat, jest pozyskiwanie funduszy z zakupu symbolicznych „afrykańskich pączków”  właśnie w Tłusty Czwartek.

 Wartość takiego pączka to ok. 2 zł i mogłoby się wydawać, „… że koszt 1 pączka nikomu nie uratuje życia, ale jeśli będzie nas (darczyńców) … 200 tysięcy – to perspektywa się zmienia”. Należy jeszcze dodać, że1 pączek = 2 obiady dla dziecka w Afryce.

Corocznie do akcji włącza się duża liczba szkół (w roku 2018 – ponad 300 szkół w Polsce), parafii, cukierni, prywatnych sponsorów pączków w całym naszym kraju. Akcja pączkowa przybiera różną postać w szkołach – np. uczniowie prowadzą kiermasze ze sprzedażą pączków i słodkości własnoręcznie wypiekanych lub sponsorowanych przez cukiernie, a zebrane pieniądze przekazują na cele akcji.

Pączkowa darowizna od ludzi dobrej woli zamieniana jest w Afryce na konkretną pomoc – np. edukację dzieci, budowę placu zabaw, boiska, posiłki dla uczniów, budowę studni, operacje niepełnosprawnych. Tak szczytne cele akcji Braci Kapucynów postanowiliśmy wesprzeć w tym roku, przystępując do niej po raz pierwszy.

Akcja „Pączek dla Afryki” miała w naszej szkole następujący przebieg:

- przygotowane zostały 2 gazetki informacyjne o tym przedsięwzięciu;

- część dochodu ze sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym "Promyk" (w tym pączków, które przy zaangażowaniu Pana Dyrektora były domawiane, gdyż cieszyły się dużym popytem) została przekazana decyzją Pana Dyrektora na cele akcji;

- każda chętna osoba mogła złożyć dowolny datek do puszek;

- rozdawane były przygotowane na tą okoliczność plakietki - „Pączkujemy dobro” dla każdego, kto brał udział w akcji.

Akcję  nadzorował Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej wraz z opiekunkami, nauczyciel biologii, harcerze ze szkoły podstawowej wraz z druhną -  opiekunką. Do pączkowej akcji włączyła się cała społeczność szkolna – uczniowie szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjum, uczniowie liceum, nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły. Zebrane pieniądze przekazane będą Braciom Misjonarzom, a oni zamienią je na pomoc w Afryce.

Każdy, kto wziął udział w akcji, okazał swoje wielkie serce i wsparcie dla potrzebujących. Odmówienie sobie jednego pączka w Tłusty Czwartek i przekazanie równowartości pieniężnej jego zakupu na cele akcji pokazało, że „… ludzie sami odkrywają  ile w nich ukrytego dobra i bezinteresowności”.

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w pączkową akcję pokazało, że nasi uczniowie są bardzo wrażliwi na los drugiego człowieka, chętnie włączają się w akcje pomocy, potrafią tworzyć i pomnażać dobro.

Akcja "pączkowanie dobra" potwierdziła tezę, że wspólne działanie nie wymaga od pojedynczych osób dużego wysiłku i kosztów, ale przynosi wymierne, konkretne efekty materialne, a w sferze duchowej - bezcenne.

Cieszymy się, że w naszej szkole funkcjonuje tak empatyczna i bezinteresowna społeczność uczniowska.

Wszystkim zaangażowanym – dziękujemy za „pączkowanie 2019”.

- SINGILA OYO! –


A.S., D.H.