Get Adobe Flash player

Projekt „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II”

Jako certyfikowana Szkoła  Liderów Edukacji Globalnej 2016/2017, kontynuujemy działania w VII edycji projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” na rok szkolny 2018/2019. Projekt realizowany jest w polskich szkołach zgodnie z podstawą programową oraz „Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020”. Projekt współfinansowany jest z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

 Grupę projektową stanowi  w tym roku szkolnym szesnastu nauczycieli wraz ze szkolnym liderem SL-EG, którzy reprezentują  następujące przedmioty: biologia, przyroda, matematyka, technika, przedsiębiorczość, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, chemia, fizyka, język polski, biblioteka, religia.