DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 2018

W dniu 30.05.2018 r. w ZSOiP w Siennie nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Święto Sportu Szkolnego. Głównymi celami organizacji imprezy były: integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wdrożenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 Doroczne święto sportu rozpoczął Dyrektor Szkoły pan Czesław Sieczka witając wszystkich zebranych.Złożył życzenia wszystkim zgromadzonym uczniom z okazji Dnia Dziecka. Pani dyrektor obdarowała uczniów wszystkich klas cukierkami. Na zakończenie pan dyrektor życzył wspaniałej zabawy i sukcesów podczas gier sportowych oraz „zdrowej” rywalizacji.

Uczniowie klas „O” i I – III SP brali udział w grach i zabawach ruchowych zorganizowanych na świeżym powietrzu. Klasy IV – VI zostały podzielone na kategorie dziewcząt i chłopców. Reprezentacje chłopców poszczególnych klas rywalizowały ze sobą na boisku sportowym w piłkę nożną. Natomiast dziewczynki, obok boiska, podzielone na zespoły dzielnie walczyły o punkty w grach i zabawach lekkoatletycznych.

Gimnazjaliści i klasy siódme PSP również podzieleni na kategorie dziewcząt i chłopców brali udział w rozgrywkach międzyklasowych. Dziewczęta grały w piłkę siatkową a chłopcy w piłkę nożną.    

Natomiast uczniowie LO rywalizowali ze sobą w rozgrywkach w piłkę siatkową grup mieszanych.

Uczniowie świetnie bawili się i aktywnie dopingowali.